jak pracuję

Zasady etyczne i informacje dla klientów

Zasady etyczne moje pracy (zgodnie z wytycznymi Brytyjskiego Stowarzyszenia Tarocistów):

  • Sesja jest całkowicie poufna.
  • Odczyty mają na celu wesprzeć klienta i pomóc mu/ jej przejąć kontrolę nad własnym życiem.
  • Wszyscy klienci traktowani równo i z szacunkiem.
  • Tarocista jest przyjazny, uczciwi i nieosądzający.
  • Trudne informacje i potencjalne zagrożenia, należy przekazywać z największą delikatnością i tylko jako prawdopodobny (a nie pewny) przebieg wydarzeń.
  • W razie potrzeby Tarocista może zasugerować, aby klient skonsultował się z wykwalifikowanym specjalistą. (np. psychologiem, lekarzem lub prawnikiem).
  • Gdy należna jest opłata, kwota zostanie uzgodniona przed spotkaniem.
  • Jeśli w dowolnym momencie Tarocista poczuje się niezdolny do ukończenia odczytu, taktownie się wycofa.
  • Odczyty nie mogą dotyczyć nikogo innego niż klient, a pytania dotyczące innych osób (np. osób trzecich, takich jak partnerzy, członkowie rodziny, współpracownicy itp.) zostaną odpowiednio przeformułowane.
Płatność za sesje i warsztaty pobierana jest z góry.
Zmiany terminu sesji lub odwołanie sesji 1:1 musi być dokonane min 24h przed umówionym terminem sesji. W przeciwnym razie wniesiona opłata przepada. 
instutut-tarota-certyfikat-ICF
instytut-tarota-certyfikat-tabi
Scroll to Top